Om Venezuelas vei mot stupet under Chávez.

lørdag 6. mars 2010

RCTV nektes å sende

Den nasjonale telemyndigheten i Venezuela besluttet i går å nekte RCTV å gjenåpne sine sendinger i Venezuela.

Kanalen, som har 1500 ansatte, mistet i 2007 retten til å sende på bakkenettet. I januar 2010 bestemte Conatel at de heller ikke fikk sende på private kabelnett i Venezuela og beordret kabelselskapene å ta kanalen av luften.

RCTV Internacional besluttet så å dele sitt programtilbud i to: RCTV Internacional, som skulle være en nasjonal kanal etter de nye reglene, og RCTV Mundo som skulle være internasjonal.

Telemyndigheten godtok ikke dette. De hevder at RCTVI brukte 20 dager, det vil si fem dager for mye, på å overlevere dokumentasjon på at de er en nasjonal kanal. Når det gjelder RCTV Mundo så sier telemyndigheten at søknaden er ufullstendig.

RCTVs økonomiske situasjon er i ferd med å bli katastrofal. Chávez-regjeringen setter med beslutningen ikke bare kanalens ansatte i fare for å miste jobben, men synes også å ha bestemt seg for at RCTVs kritiske røst ikke tillates å komme tilbake, ikke engang på kabelnettet.

Globovision er p.t. den eneste kanalen i landet som tillater opposisjonen å fremme sitt syn. Kanalen har begrenset utbredning. I store deler av Venezuela er det derfor bare mulig å se enten på de statlige kanalene, som sender propaganda for Chávez store deler av døgnet, eller en av de private kanalene som har blitt skremt/presset/tvunget til å kutte ut all politikk.